Фотоволтаична система 6 kW с 5kW батерия и Back-up Box

Изградена Фотоволтаична система с 12 Панела JA Solar разположени в посака Изток/Запад . Системата е оборудванa с Монофазен Инвертор Huawei SUN2000 6 kW , 5kW батерия Huawei LUNA2000  и Back-up Box

Фотоволтаична система с 12 Панела JA Solar 545W и Инвертор Huawei 6 kW

Изградена Фотоволтаична система с 12 панела JA Solar 545W и монофазен инвертор Huawei – 6 kW за – собствени нужди – с. Цалапица

Фотоволтаична система 6 kW с 5kW батерия и Back-up Box

Изградена Фотоволтаична система с 18 панела 545W и монофазен инвертор Huawei – 6 kW с 5kW батерия Huawei Luna 2000 и Back-up Box – собствени нужди в района на гр. София .  

72 kWp покривна фотоволтаична система – гр. София

Изградена фотоволтаична система – 72 kWp мощност за собствено потребление на ламаринен покрив в гр. София кв. Сеславци.

Фотоволтаична система 30 kW - на покрив

Фотоволтаична система 30 kW – Пазарджик

Изградена Фотоволтаична система – 30 kW за собствени нужди – изпълнена с алуминиева конструкция на плосък покрив. Фотоволтаични Панели Longi 540 W – двулицеви

Фотоволтаична система 10 kW - гр. Пловдив

Фотоволтаична система 10 kW – гр. Пловдив

Покривна Фотоволтаична система 10 kW в гр. Пловдив , кв. Беломорски. Системата е за собствени нужди с бключена батерия Huawei Luna 2000 10 kWh, Инвертор Huawei 10 KTL , Backup Box Huawei