Новини

Европейска програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи 2023

ФИНАНСИРАНЕ НА ДОМАКИНСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Зaкон за изменение и допълнение на ЗУТ Държавен вестник брой 6 / 2023 г

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – Дата на приемане26/05/2022 Държавен вестник брой 42 / 2022 г

Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ

НАРЕДБА за присъединяване на производители на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи