НАРЕДБА за присъединяване на производители на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

naredba-6-4oct2016