Контакти

гр. Съединение , обл. Пловдив
Индустриална Зона
ул. Пирин Планина 1
тел. 0896/825022
e-mail: [email protected]