Финансиране фотоволтаични системи 2024 г. / ПОКАНА 2 по Европейска програма за подпомагане на домакинствата

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата BG-RRP-4.026

През 2024 г. се очаква да бъде отворена отново програмата за подкрепа на домакинствата за изграждане на соларни системи.

Европейска програма за финансиране фотоволтаични системи 2024 г. /ПОКАНА 2

ОТСТЪПКА ЗА МОНТАЖ на най-продаваните ни системи до месец Май 2024, с включени всички нужни документи, за да кандидатствате за финансиране по Европейската Програма до 70% / 15000 лв.

https://pvsolars.net/category/соларни-системи/za-doma


 

Ние можем да подготвим вашето ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ-

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК:

ФОРМУЛЯР

Предлагаме също и електронно подаване на документите ви в системата на ИСУН, чрез Пълномощно.


Финансиране фотоволтаични системи 2024 г по европейска програма за безвъзмездно подпомагане на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи 2024 г. /ПОКАНА 2

Критерии за допустимост:

  • Жилището е по постоянен адрес
  • Кандидатът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
  • Няма наличие на задължения за имота и той се намира в регулация
  • На адреса на жилището няма регистрирани юридически лица
  • Кандидатът използва неефективен източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и неефективен източник на топлинна енергия твърдо гориво – дърва, въглища и др.

Критерии и методология за оценка Annex D

Технически изисквания:

Системите, които предлагаме на Huawei и Solax са с 10 години продуктова гаранция и надхвърлят техническите изисквания по програмата за финансиране на домакинствата. Конструкцията е изцяло алуминиева с крепежни елементи от неръждаема стомана!

Технически изисквания Annex C

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес:

https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Фирмата ни е регистрирана в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие:

udost

Европейска програма за финансиране на домакинства 2023