Европейска програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи 2023

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата BG-RRP-4.026

ИСУН Отворена процедура за кандидатстване

10% ОТСТЪПКА ЗА МОНТАЖ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ, ЮЛИ и АВГУСТ 2023, с включени всички нужни документи, за да кандидатствате за финансиране по Европейската Програма до 70% / 15000 лв.


ОФЕРТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДОМАКИНСТВА 2023 г

Монофазни системи с батерия:

Монофазни системи БЕЗ батерия:

Трифазни системи с батерия:

Трифазни системи БЕЗ батерия:


НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА НИ ИЗПРАТИТЕ, ЗА ДА ПОДГОТВИМ ВАШЕТО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК:

ФОРМУЛЯР


 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

usloviq

Критерии за допустимост:

  • Жилището е по постоянен адрес
  • Кандидатът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
  • Няма наличие на задължения за имота и той се намира в регулация
  • На адреса на жилището няма регистрирани юридически лица
  • Кандидатът използва неефективен източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и неефективен източник на топлинна енергия твърдо гориво – дърва, въглища и др.

Критерии и методология за оценка Annex D

Технически изисквания:

Системите, които предлагаме на Huawei и Solax са с 10 години продуктова гаранция и надхвърлят техническите изисквания по програмата за финансиране на домакинствата. Конструкцията е изцяло алуминиева с крепежни елементи от неръждаема стомана!

Технически изисквания Annex C

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес:

https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Фирмата ни е регистрирана в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие:

udost